Naudingos nuorodos
Dėl flupirtino saugumo

Europos vaistų agentūros (toliau – EVA) farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas (toliau – PRAC)  rekomenduoja sustabdyti vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra flupirtino (naudojamų skausmui malšinti), registracijos pažymėjimo galiojimą.


Dėl sunkių kepenų pažeidimų šių vaistinių preparatų pakartotinis vertinimas buvo atliktas jau po ankstesnės, t.y. 2013 m. atliktos duomenų peržiūros, kurios metu buvo patvirtintos flupirtino vartojimą apribojančios priemonės, įskaitant vartojimo trukmės apribojimą bei reikalavimą stebėti pacientų kepenų funkciją. Taip pat EVA buvo paprašiusi registruotojų atlikti tyrimus, kurie padėtų įvertinti minėtų rizikos mažinimo priemonių veiksmingumą.
  
PRAC, išnagrinėjęs šių tyrimų bei atliktų klinikinių tyrimų ir gautų pranešimų duomenis, įvertino šių vaistinių preparatų naudos ir rizikos santykį. PRAC nusprendė, kad 2013 m. patvirtintos flupirtino vartojimą apribojančios priemonės yra nepakankamai veiksmingos ir sunkių kepenų pažeidimo atvejų, įskaitant kepenų nepakankamumą,  vis dar pasitaiko. Kadangi pakartotinos peržiūros metu naudos ir rizikos santykis buvo įvertintas kaip neigiamas, PRAC rekomenduoja sustabdyti registracijos pažymėjimo galiojimą ir praktikoje naudoti alternatyvius gydymo būdus.
 
PRAC rekomendacija bus nusiųsta Savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūrų koordinavimo darbo grupei CMD(h), kuri priims galutinį sprendimą.
 
Daugiau informacijos žr.čia