Naudingos nuorodos
Dėl docetakselio saugumo

Europos vaistų agentūros farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas (toliau – PRAC) nusprendė, kad duomenų dėl vaistinio preparato docetakselio (skirto krūties, plaučių, prostatos ir kt. vėžiui gydyti) sukeliamos neutropeninio enterokolito rizikos pokyčių nepakanka.


Neutropeninis enterokolitas (sunkus žarnyno uždegimas) yra žinomas kaip retas docetakselio sukeliamas nepageidaujamas poveikis, galintis pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 1000 vėžiu sergančių pacientų, vartojančių šį vaistinį preparatą.

PRAC, įvertinęs turimus duomenis apie docetakselio saugumą, nusprendė, kad Prancūzijoje pastaruoju metu pastebėtas padidėjęs pranešimų apie nepageidaujamą neutropeninio enterokolito poveikį skaičius gali būti susijęs su informacijos apie šią riziką paskleidimu sveikatos priežiūros specialistams. Gautų pranešimų kiekis visos Europos Sąjungos mastu nerodo, kad neutropeninio enterokolito dažnis būtų padidėjęs.

Nepageidaujamas neutropeninio enterokolito poveikis bus ir toliau stebimas, o vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra docetakselio, gauti saugumo duomenys bus reguliariai vertinami.

Gydytojai, pacientams skirdami docetakselio, turėtų vadovautis preparato charakteristikų santraukoje pateikiama informacija, įskaitant rekomendacijas dėl galimos neutropenijos profilaktikos bei jos gydymo.

Daugiau informacijos žr.čia .