Naudingos nuorodos
Dėl Diane, Femoden, Jeanine, Logest, Mirelle, Yarina tablečių kontraindikacijų

Informuojame, kad pasikeitė vaistinių preparatų Diane 2000 mikrogramų /35 mikrogramai dengtos tabletės, Femoden 75/30 mikrogramų dengtos tabletės, Jeanine  2000/30 mikrogramų dengtos tabletės, Logest 75 mikrogramai / 20 mikrogramų dengtos tabletės, Mirelle 60 / 15 mikrogramų plėvele dengtos tabletės, Yarina 3000/30 mikrogramų plėvele dengtos tabletės registracijos pažymėjimų priedų saugumo informacija.


2017-12-01    buvo įteisintos papildomos vaistinių preparatų kontraindikacijos.

Diane, Femoden/Jeanine/Logest/Mirelle/Yarina negalima vartoti kartu su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra ombitasviro/paritapreviro/ritonaviro ir dasabuviro.

Šis apribojimas susijęs su klinikinių tyrimų metu gautais duomenimis, rodančiais, kad pacientėms vartojusioms kartu priešvirusinius vaistinius preparatus ir etinilestradiolio sudėtyje turinčius vaistinius preparatus, pvz., sudėtinius hormoninius kontraceptikus, transaminazės (ALT) padidėjimas 5 kartus viršijo viršutinę normos ribą.

Prašome sveikatos priežiūros specialistų atsižvelgti į pasikeitusią Diane 2000 mikrogramų /35 mikrogramai dengtos tabletės, Femoden 75/30 mikrogramų dengtos tabletės, Jeanine  2000/30 mikrogramų dengtos tabletės, Logest 75 mikrogramai / 20 mikrogramų dengtos tabletės, Mirelle 60 / 15 mikrogramų plėvele dengtos tabletės, Yarina 3000/30 mikrogramų plėvele dengtos tabletė saugumo informaciją.

 

Vaistinio preparato charakteristikų santraukas rasite :

https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/16109

https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/12075

https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/11471

https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/13069

https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications/view/11408