Naudingos nuorodos
Dėl CLONAZEPAM TC 2 mg tabletės kontraindikacijų

Informuojame, kad pasikeitė vaistinio preparato CLONAZEPAM TC 2 mg tabletės registracijos pažymėjimo priedų saugumo informacija.


2017-10-04  buvo įteisintos papildomos vaistinio preparato kontraindikacijos.

Redakcinis terapinių indikacijų, susijusių su epilepsijos gydymu keitimas; terapinės indikacijos, susijusios su panikos sutrikimo gydymu, išbraukimas.

Indikacija:

Įvairių suaugusiųjų ir vaikų epilepsijos rūšių, ypač tipinių absansų (petit mal), atipinių absansų, Lennox - Gastaut sindromo, miokloninių ir atoninių traukulių priepuolių, toninių - kloninių (grand mal) traukulių priepuolių, paprastų ir kompleksinių dalinių traukulių priepuolių bei antrinių generalizuotų toninių-kloninių traukulių priepuolių gydymas.

Prašome sveikatos priežiūros specialistų atsižvelgti į pasikeitusią saugumo informaciją.

Vaistinio preparato charakteristikų santrauką rasite čia .