Naudingos nuorodos
Dėl 2018 m. rugsėjo 10 d. Europos Komisijos sprendimo

2018 m. rugsėjo 10 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 127a straipsnyje nustatytų sąlygų ir apribojimų, susijusių su Sprendimu C(2013)5289 (final) suteiktu žmonėms skirto retojo vaisto Imnovid, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos pomalidomido, rinkodaros leidimu, įgyvendinimo.


 

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba primena registruotojams vykdyti sprendime nurodytus įpareigojimus.

Sprendimo priedus žr. čia .