Naudingos nuorodos
Dėl 2018 m. gegužės 16 d. Europos Komisijos sprendimo

2018 m. gegužės 16 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos metotreksato, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 107e straipsnį.


Europos Komisija, atsižvelgusi į Europos vaistų agentūros nuomonę dėl galimos neapdairaus dozavimo rizikos, toksinio poveikio vyrų vaisingumui bei reprodukcinei sistemai, žandikaulio osteonekrozės ir limfoproliferacinių sutrikimų rizikos ir kt. saugumo informaciją, nusprendė, kad iš dalies pakeitus šių vaistinių preparatų informacinius dokumentus, jų naudos ir rizikos santykis išlieka teigiamas.

 
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba primena registruotojams vykdyti sprendime nurodytus įpareigojimus.
 
Sprendimo priedus žr. čia