Naudingos nuorodos
Dėl COAXIL 12,5 mg dengtos tabletės saugumo informacijos

Informuojame, kad pasikeitė vaistinio preparato COAXIL 12,5 mg dengtos tabletės registracijos pažymėjimų priedų saugumo informacija. 


 

2018-03-30  buvo įteisinta papildoma vaistinio preparato saugumo informacija. Panaikinama kontraindikacija: vartojimas kartu su monoaminooksidazės (MAO) inhibitoriais.

Vartojimas kartu su MAO inhibitoriais yra nerekomenduojamas: tarp gydymo MAO inhibitoriais ir gydymo tianeptinu turi būti dviejų savaičių pasišalinimo iš organizmo laikotarpis. Vietoj tianeptino pradedant vartoti MAO inhibitorių, reikia tik 24 valandų pasišalinimo iš organizmo laikotarpio.

Prašome sveikatos priežiūros specialistų atsižvelgti į pasikeitusią COAXIL 12,5 mg dengtos tabletės saugumo informaciją.

Vaistinio preparato charakteristikų santrauką rasite čia.