Naudingos nuorodos
Aktuali informacija gydytojams ir farmacijos specialistams

Atsižvelgiant į tai, kad išrašant narkotinius vaistinius preparatus elektroniniame recepte, dažnai iškyla klausimų ar reikia papildomai išrašyti ir popierinį receptą, informuojame, kad išrašant elektroninį receptą narkotiniams vaistiniams preparatams turi būti pažymėta žyma „Narkotinis vaistinis preparatas“ (išrašant ESPBI IS per e. sveikatos portalą, žyma  užsipildo automatiškai). Jei išrašomas kompensuojamasis narkotinis vaistinis preparatas, būtina nurodyti žymą „kompensuojamasis“. Išrašant narkotinius vaistinius preparatus elektroniniuose receptuose, nereikia papildomai išrašyti popierinio 2 formos recepto.


Parduodant narkotinius vaistinius preparatus pagal elektroninį receptą, būtina atkreipti dėmesį, kad šios žymos būtų pažymėtos. Pacientas papildomai neturi pateikti popierinio 2 formos specialiojo recepto.

Išrašant narkotinius vaistinius preparatus popieriniame recepte, jis išrašomas popieriniame 2 formos specialiajame recepto blanke. Jeigu išrašomas kompensuojamasis narkotinis vaistinis preparatas 2 formos specialiajame recepto blanke, papildomai turi būti užpildytas ir 3 formos ar 3 formos (išimties atvejams) recepto blankas.
 
Parduodant narkotinius vaistinius preparatus išrašytus popieriniame receptų blanke, jei narkotinis vaistinis preparatas nekompensuojamasis – vaistinis preparatas turi būti išrašytas tik 2 formos recepto blanke, jei jis kompensuojamasis – pacientas turi pateikti ir 3 formos ar 3 formos (išimties atvejams) recepto.
 
Išsamiai receptų rašymas reglamentuotas Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“.