Naudingos nuorodos


Naujienos
Dėl Kalio chloridas GSK 750 mg pailginto atpalaidavimo tabletės kontraindikacijų
2014-07-22
Informuojame, kad pasikeitė vaistinio preparato Kalio chloridas GSK 750 mg pailginto atpalaidavimo tabletės rinkodaros pažymėjimų priedų saugumo informacija.
Dėl CLEMASTINUM WZF Polfa 1 mg tabletės kontraindikacijų
2014-07-22

Informuojame, kad pasikeitė vaistinio preparato CLEMASTINUM WZF Polfa 1 mg tabletės rinkodaros pažymėjimų priedų saugumo informacija.

Dėl Betadine 100 mg/g tepalo kontraindikacijų
2014-07-22

Informuojame, kad pasikeitė vaistinio preparato Betadine 100 mg/g tepalas rinkodaros pažymėjimų priedų saugumo informacija.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2014-07-18

Informuojame dėl laikino šių vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo Lietuvos Respublikos rinkai.

Gerinimo veiksmai atsižvelgiant į klientų apklausos rezultatus
2014-07-16

2014 m. vasario 4-23 d. Tarnyboje buvo vykdoma klientų apklausa, kuria siekiama tobulinti tarnyboje įdiegtą Kokybės vadybos sistemą. Apklausos anketa buvo sudaryta ir skelbiama svetainėje www.publika.lt. Pranešimas apie organizuojamą apklausą kartu su nuoroda į anketą buvo publikuojamas Tarnybos internetinės svetainės rubrikoje „Naujienos“.

Dėl vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra bromokriptino, saugumo
2014-07-15

Europos vaistų agentūros Farmakologinio budrumo rizikos įvertinimo komitetas (PRAC), įvertinęs vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos bromokriptino (skirto laktacijai slopinti po gimdymo), naudos ir rizikos santykį, nusprendė, kad šiuos vaistinius preparatus galima vartoti tik laktacijai slopinti dėl medicininių priežasčių, pvz., netekus kūdikio gimdymo metu arba netrukus po gimdymo, ŽIV infekuotoms gimdyvėms ir pan. Bromokriptino negalima skirti įprastai pogimdyminei laktacijai slopinti ar skausmui bei krūtų padidėjimui po gimdymo mažinti.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2014-07-11
Informuojame dėl galimo laikino šių vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo Lietuvos Respublikos rinkai.
Dėl vaistinių preparatų tiekimo atnaujinimo
2014-07-11
Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato GlucaGen HypoKit 1mg milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui užpildytame švirkšte tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
  
Informuojame, kad vaistinių preparatų Salofalk 500mg žvakutės, Salofalk 1g žvakutės ir Budenofalk 2mg/dozėje tiesiosios žarnos putos tiekimą planuojama atnaujinti 2014 m. rugpjūčio mėn. 
Lenkijoje vyko bendras Lenkijos, Lietuvos ir Korėjos vaistų agentūrų ir vaistų gamintojų forumas
2014-07-03

2014 m. birželio 30 d. Varšuvoje vyko trišalis Lenkijos, Lietuvos ir Pietų Korėjos forumas „Polish–Lithuanian–Korean Regulators Forum“, kurį drauge su Valstybine vaistų kontrolės tarnyba organizavo Lenkijos vaistų, medicinos prietaisų ir biocidų agentūra.

Pagrindinis forumo tikslas – paskatinti forume dalyvavusių šalių vaistų agentūrų bendradarbiavimą, pasidalinti patirtimi, sudaryti galimybes farmacijos sektoriaus kompanijoms kurti ir plėtoti ryšius įvairiose šalyse. Forume dalyvavo Lenkijos  vicepremjeras ir ekonomikos ministras ir Janusz Piechociński, Pietų Korėjos maisto ir vaistų saugumo ministras Chung Seung, Pietų Korėjos ambasadorius Ji-in Hong ir kiti  minėtų šalių institucijų ir organizacijų atstovai.

Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovavo viršininkas Gintautas Barcys bei Bendradarbiavimo su Europos vaistų agentūra ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Jolanta Gulbinovič.

Gintautas Barcys pasidžiaugė, kad 2012 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos ir Lenkijos vaistų agentūrų įgyvendinama sėkmingai, bendradarbiavimas tarp agentūrų vaistų registracijos, farmakologinio budrumo ir kitose srityse nuolat auga, ieškoma vis naujų bendradarbiavimo partnerių. Pietų Korėjos farmacijos pramonės, kuri yra viena greičiausiai augančių pasaulyje, atėjimas į Lietuvos rinką būtų  labai naudingas, kadangi didėtų konkurencija, augtų vaistų pasiūla vartotojams, atsirastų galimybės vaistų kainoms mažėti.


Forume dalyvavusi Bendradarbiavimo su Europos vaistų agentūra ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Jolanta Gulbinovič forumo dalyviams pristatė Europos Sąjungos farmakologinio budrumo sistemą, teisinį reglamentavimą bei numatomus pasikeitimus šioje srityje.

Forume taip pat dalyvavo nemažas skaičius farmacijos sektoriaus atstovų iš visų trijų šalių. Jiems ne tik pristatytos Europos Sąjungoje galiojančios vaistų registracijos procedūros, bet taip pat ir galimybės investuoti visose trijose šalyse. Džiugu, kad VŠĮ „Investuok Lietuvoje“ atstovo Bernardo Velikonio pristatymas susilaukė ypač didelio susidomėjimo.

  

Gintautas Barcys po diskusijų su Pietų Korėjos maisto ir vaistų saugumo ministru Chung Seung, Pietų Korėjos ambasadoriumi Lenkijoje ir Lietuvoje Ji-in Hong, Pietų Korėjos ekonomikos ministerijos atstovais bei Lietuvos ambasados Lenkijoje atstovu Sauliumi Labiučiu, iškėlė tikslą surengti panašų renginį ir Lietuvoje.

  

Asmuo kontaktams: Gintautas Barcys, Tel. Nr. +370 682 06929

Dėl vaistinių preparatų tiekimo atnaujinimo
2014-06-23

Informuojame, kad vaistinio preparato Seroxat (paroksetinas) 20mg plėvele dengtos tabletės tiekimą Lietuvos Respublikos rinkai planuojama atnaujinti 2014 m. liepos mėnesio pirmoje pusėje.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2014-06-23
Informuojame, kad laikinai sutriko vaistinio preparato BCG-medac milteliai ir tirpiklis šlapimo pūslės suspensijai tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
Dėl ibuprofeno saugumo
2014-06-18

Europos vaistų agentūros (toliau – EVA) Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas (toliau – PRAC) pradėjo Jungtinės Karalystės vaistų agentūros (MHRA) inicijuotą kreipimosi procedūrą pagal  EC/83/2001 direktyvos 31 straipsnį, siekiant įvertinti sistemiškai veikiančių ibuprofeno preparatų riziką širdies ir kraujagyslių sistemai.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo nutraukimo
2014-06-18
Informuojame, kad yra nutraukiamas vaistinio preparato PADMA CIRCOSAN tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2014-06-18
Informuojame dėl galimo laikino šių vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo Lietuvos Respublikos rinkai.
Dėl vaistinio preparato tiekimo atnaujinimo
2014-06-18
Informuojame, jog atnaujintas vaistinio preparato Kliane (estradiolis/noretisteronas) 2mg/1mg plėvele dengtos tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
Dėl fortrans miltelių geriamajam tirpalui kontraindikacijų
2014-06-10

Informuojame, kad pasikeitė vaistinio preparato fortrans milteliai geriamajam tirpalui rinkodaros pažymėjimų priedų saugumo informacija.

Priminimas rinkodaros teisės turėtojams
2014-06-10

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-209 redakcija rinkodaros teisės turėtojai privalėjo elektroniniu paštu pateikti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau-Tarnyba) vaistinių preparatų išorinės ir vidinės pakuočių, esančių Lietuvos Respublikos rinkoje, maketus arba išklotines ne vėliau kaip iki 2011 m. lapkričio 1 d.

Tarnyba skelbs pasikeitusią vaisto saugumo informaciją
2014-06-05

Tarnyba, siekdama gerinti informacijos apie vaistinių preparatų saugumą sklaidą bei kuo greičiau pranešti gydytojams informaciją apie vaistinius preparatus, nuo šiol savo svetainėje viešins pasikeitusią svarbią vaistų veiksmingumo ir saugumo informaciją.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prisijungė prie europos sveikatos technologijų tinklo EUnetHTA
2014-06-05

2014 m. birželio 2 d. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prisijungė prie Europos sveikatos technologijų vertinimo tinklo EUnetHTA. Sveikatos technologijų vertinimas – tai mokslo ir technologijų, naudojamų sveikatos priežiūrai bei ligų gydymui ir prevencijai, vertinimo būdas, kuris leidžia sukurti saugią, efektyvią, į pacientą orientuotą ir racionaliu lėšų panaudojimu pagrįstą sveikatos politiką. EUnetHTA tikslas yra skatinti veiksmingą išteklių naudojimą sveikatos technologijų vertinimo srityje, sukurti darnią ir ilgalaikę sveikatos technologijų vertinimo ir dalijimosi žiniomis sistemą, skatinti gerą sveikatos technologijų vertinimo metodų ir procesų praktiką. Dėl to Tarnybos dalyvavimas tinklo veikloje yra itin svarbus, nes bus perimama Europos valstybių patirtis, metodai, naudojamasi kitų šalių sukauptais ištekliais ir žiniomis, kas leis užtikrinti , kokybišką ir skaidrų vaistinių preparatų sveikatos technologijų vertinimą Lietuvoje.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2014-05-30
Informuojame, kad laikinai sutriko vaistinio preparato Temozolomide Teva 100mg kietosios kapsulės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
 1 2 3 4 5 6 Pirmyn ->