Naudingos nuorodos
Svarbi informacija dėl Remicade (infliksimabo) vartojimo

Gydytiems Remicade (infliksimabas) paaugliams ir jauniems suaugusiems pacientams, sergantiems Krono liga, nustatyta hepatospleninės T-ląstelių limfomos atvejų

Centocor B.V. ir Schering-Plough nori Jums pranešti svarbią saugumo informaciją, susijusią su vaistu REMICADE (infliksimabas). Jis yra TNFα slopinančių monokloninių antikūnų vaistinis preparatas, skiriamas suaugusiems pacientams reumatoidiniam artritui, Krono ligai, ankilozuojančiam spondilitui, psoriaziniam artritui, psoriazei ir opiniam kolitui gydyti.

      • Po vaisto atidavimo į rinką 1998 m. buvo nustatyti šeši hepatospleninės T-ląstelių limfomos atvejai pacientams, sergantiems Krono liga ir gydytiems REMICADE. Penki iš jų nustatyti 12 - 19 metų amžiaus pacientams. Visiems pacientams kartu buvo skirtas gydymas azatioprinu arba 6-merkaptopurinu.

      • Apskaičiuota, kad nuo 1998 m. rugsėjo mėn. iki 2006 m. vasario mėn. pasaulyje infliksimabo preparatų buvo paskirta apie 270 000 pacientų, sergančių Krono liga, iš jų 10 000 jaunesnių nei 18 metų pacientų, sergančių Krono liga, buvo JAV.

 

     • Negalima atmesti galimybės, kad hepatospleninės T-ląstelių limfoma atsirado pacientams, gydomiems REMICADE, tačiau suaugusiems pacientams Krono ligos gydymo ir kitų patvirtintų indikacijų naudos ir rizikos santykis išlieka teigiamas (žr. prisegtą preparato charakteristikų santrauką (PCS)).

      • Patikslinta ES patvirtinta PCS ir pakuotės lapelis (PL) (žr. žemiau).

      • Raginame sveikatos priežiūros specialistus pranešti apie įtariamus atvejus.

      • Šiuo metu pradėtas gautų duomenų įvertinimas.

 

Papildoma informacija

JAV nustatyti šeši limfoma sirgę pacientai, iš kurių penki mirė. Tie pacientai, apie kurių gydymo REMICADE trukmę buvo pranešta, preparatą vartojo nuo vienos ar dviejų REMICADE infuzijų iki maždaug keturių palaikomojo gydymo metų. Centrocor arba Schering-Plough nebuvo gavę pranešimų, kad tarp apytikriai 500 000 visame pasaulyje REMICADE gydytų pacientų, sergančių kitomis letinėmis uždegiminėmis ligomis (reumatoidiniu artritu, ankilozuojančiu spondilitu, psoriaziniu artritu, psoriaze ar opiniu kolitu), būtų buvę nustatyta hepatospleninės T-ląstelių limfomos atvejų. Iš jų apie 430 000 pacientų, sergančių reumatoidiniu artritu, kartu buvo skiriamas stiprus imunosupresantas metotreksatas.

Centrocor apskaičiavo, jog nuo vaisto išleidimo į rinką 1998 metais iki 2005 m. gruodžio mėn. JAV, nesilaikant patvirtintų vartojimo nurodymų, REMICADE buvo skirtas maždaug 10 000 vaikų, sergančių Krono liga. Apskaičiuota, kad tuo pačiu laikotarpiu JAV REMICADE vartojo apie 27 000 nuo 18 iki 30 metų amžiaus suaugusiųjų, sergančių Krono liga, o pasaulyje tokių pacientų buvo 270 000. Infliksimabo skyrimas jaunesniems nei 18 metų pacientams gydyti ES nepatvirtintas. Duomenų apie preparato skyrimą, nesilaikant patvirtintų terapinių indikacijų, šios pacientų grupės gydymui ES nėra.

Hepatospleninė T-ląstelių limfoma yra labai retas ne Hodžkin‘o limfomos (NHL) tipas, dažniausiai atsirandantis paaugliams ir jauniems suaugusiems vyrams. Hepatospleninės T-ląstelių limfomos atsiradimo priežastys nėra žinomos, nes nuo 1990 metų, kai ji buvo pripažinta atskiru limfomos potipiu, medicininėje literatūroje paskelbta tik apie 150 dokumentuotų atvejų. Ši liga pasireiškia ryškia hepatomegalija su splenomegalija, pakenkiami kaulų čiulpai ir atsiranda citopenija, dažniausiai trombocitopenija. Pacientams gali atsirasti B-ląstelių limfomoms būdingų simptomų, pavyzdžiui, karščiavimas, kūno masės sumažėjimas ir naktinis prakaitavimas, bet be limfadenopatijos arba reikšmingos periferinės limfocitozės. Naviko ląstelėse būna išreikštas vienas iš dviejų T-ląstelių receptorių fenotipų (γδ arba αβ). Ligos eiga ypač agresyvi, dauguma pacientų miršta per 2 metus. Iš visų medicininėje literatūroje aprašytų atvejų 3 pacientai, sirgę Krono liga, ilgą laiką buvo gydyti azatioprinu. 1, 2, 3 Taip pat buvo aprašytų ligos atsiradimo atvejų transplantuojamų organų recipientams, kuriems buvo nuolat slopinamas imunitetas, o liga dažniausiai atsirasdavo praėjus keliems metams po transplantacijos. Aprašytais atvejais daugeliui pacientų buvo skiriamas azatioprinas kartu su kitais imunosupresantais.4 Azatioprinas ir 6-merkaptopurinas pasižymi mutageniškumu ir yra duomenų, kad sukelia chromosomų aberacijas ir žmonėms, ir gyvūnams. Azatioprinas yra priskiriamas žmonių karcinogenams.5

Centocor ir Schering-Plough įsipareigoja užtikrinti saugų ir efektyvų REMICADE vartojimą ir suteikti Jums naujausią informaciją apie REMICADE. Jeigu Jums kiltų klausimų arba norėtumėte sužinoti daugiau, kreipkitės į REMICADE medicininės informacijos centrą +31 20 201 5009 ir/arba į Schering-Plough atstovybę +370 5 2638447.

Willem Jan Atsma, MD MSCE

Kvalifikuotas asmuo farmakologiniam budrumui

Centocor B.V.

1.) Mittal S, Milner BJ, Johnston PW, et.al. A case of hepatosplenic γδ T-cell lymphoma with a transient response to Fludarabine and Alemtuzumab. Eur J Haematol 2006; 76 (6): 531-534.

2.) Navarro JT, Ribera JM, Mate JL, et al. Hepatosplenic T-gammadelta lymphoma in a patient with Crohn's disease treated with azathioprine. Leuk Lymphoma 2003; 44 (3):531-533.

3.) Lemann M, Gerard de la Valussiere F, Bouhnik Y, et al. Intravenous cyclosporine for refractory attacks of Crohn’s disease (CD): long-term follow-up of patients [abstract]. Gastroenterology 1998; 114, No. 4, Pt. 2, A1020.

4.) Rajakariar R, Bhattacharyya M, Norton A, et al. Post-transplant T-cell lymphoma: a case series of four patients from a single unit and review of the literature. Am J Transplant 2004; 4:1534-1538.

5.) World Health Organization International Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans 1981; 26: 47. Available at: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol26/volume26.pdf. Accessed on 18 May 2006.


Remicade preparato charakteristikų santraukos pakeitimai

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Piktybiniai navikai ir limfoproliferaciniai sutrikimai

Vaistui esant rinkoje, gydytiems Remicade paaugliams ir jauniems suaugusiems pacientams, sergantiems Krono liga, hepatospleninės T-ląstelių limfomos atvejai buvo reti. Šio reto tipo T-ląstelių limfoma pasižymi labai agresyvia ligos eiga ir dažniausiai baigiasi mirtimi. Visi šie su Remicade susiję hepatospleninės T-ląstelių limfomos atvejai nustatyti pacientams kartu vartojusiems azatioprino arba 6-merkaptopurino. Negalima atmesti hepatospleninės T-ląstelių limfomos atsiradimo galimybės pacientams, gydomiems Remicade (žr. 4.2 ir 4.8 skyrius).

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Piktybiniai navikai ir limfoproliferaciniai sutrikimai

JAV buvo nustatyti šeši hepatospleninės T-ląstelių limfomos atvejai paaugliams ir jauniems suaugusiems pacientams, kurie sirgo Krono liga ir buvo gydyti Remicade (žr. 4.4 skyrių). Apskaičiuota, kad apie 270 000 Krono liga sergančių pacientų buvo gydyti infliksimabu, iš jų JAV apie 10 000 sergančių Krono liga pacientų buvo jaunesni nei 18 metų.

Remicade pakuotės lapelio pakeitimai

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT REMICADE

      • Specialių atsargumo priemonių reikia.

 

Retais atvejais jauniems suaugusiems ar paaugliams pacientams, sergantiems Krono liga ir gydytiems Remicade kartu su azatioprinu arba 6-MP, buvo nustatyta specifinio ir sunkaus tipo limfoma.

Paskutinis atnaujinimas: 2007-10-23 14:28:29