Naudingos nuorodos


Naujienos
Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2014-09-29
Informuojame dėl laikino vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo Lietuvos Respublikos rinkai.
Baltijos šalių vaistų agentūrų atstovų susitikimas Estijoje
2014-09-29

2014 m. rugsėjo 11 d. vyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos vaistų agentūrų susitikimas. Susitikimo tikslas buvo pasikeisti informacija, aptarti naujas sritis, kuriose būtų galima tęsti ilgalaikį bendradarbiavimą bei harmonizuoti procedūras vaistų kontrolės srityje. Susitikime dalyvavo 35 Baltijos šalių vaistų agentūrų specialistai bei vadovai.

Dėl 2014 m. rugpjūčio 19 d. Europos Komisijos sprendimo
2014-09-24

2014 m. rugpjūčio 19 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra didelė estradiolio koncentracija, rinkodaros leidimų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnį. Europos Komisija atsižvelgė į Europos vaistų agentūros nuomonę, kad iš dalies pakeitus vaistinių preparatų informacinius dokumentus ir įgyvendinus kitas riziką mažinančias priemones, preparatų, kurių sudėtyje yra didelė estradiolio koncentracija, naudos ir rizikos santykis išlieka teigiamas.  Vietiškai vartojami didelės estradiolio koncentracijos preparatai turi būti skiriami tik pomenopauzinio amžiaus moterims estrogeno trūkumo sukeltai makšties atrofijai gydyti. Dėl galimos estradiolio sisteminės ekspozicijos gydymo trukmę apribojus iki keturių savaičių, didesnės nei 100 g pakuotės turi būti išimtos iš rinkos.

Dėl 2014 m. rugsėjo 18 d. Europos Komisijos sprendimo
2014-09-23

2014 m. rugsėjo 18 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos anagrelido, rinkodaros leidimų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 107e straipsnį. Europos Komisija, atsižvelgusi į Europos vaistų agentūros nuomonę dėl galimos QTc intervalo pailgėjimo ir skilvelinės aritmijos (torsades de pointe), širdies ir kraujagyslių sutrikimų ir tubulointersticinio nefrito galimos rizikos, nusprendė, kad  iš dalies pakeitus vaistinių preparatų informacinius dokumentus, preparatų, kurių sudėtyje yra anagrelido, naudos ir rizikos santykis yra teigiamas.

Dėl agomelatino saugumo
2014-09-17

Europos vaistų agentūros Farmakologinio budrumo rizikos įvertinimo komitetas (PRAC) įvertino vaistinių preparatų Valdoxan ir Thymanax, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos agomelatino, skirtų suaugusiesiems pacientams didžiosios depresijos epizodams gydyti, naudos ir rizikos santykį.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo atnaujinimo
2014-09-17
Informuojame, kad nuo š. m. rugsėjo 11 dienos atnaujintas vaistinio preparato Blemaren N šnypščiosios tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2014-09-17

Informuojame dėl laikino šių vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo Lietuvos Respublikos rinkai.

Atnaujinta informacija dėl Tamoxifen EBEWE 20 mg tabletės tiekimo
2014-09-17
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba gavo naujos informacijos iš Tamoxifen EBEWE 20 mg tabletės rinkodaros teisės turėtojo Sandoz Pharmaceuticals d.d. filialas, kad šio vaistinio preparato siunta bus pristatyta į Vilnių  rugsėjo 20 d. Kompensuojamąjį vaistinį preparatą galima bus įsigyti vaistinėse kitos savaitės pradžioje.
Nauja informacija dėl vaistinio preparato Tamoxifen EBEWE 20 mg tabletės tiekimo
2014-09-15

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) gavo patikslintą informaciją iš Tamoxifen EBEWE 20 mg tabletės rinkodaros teisės turėtojo Sandoz Pharmaceuticals d.d. filialas, kad šio vaistinio preparato siunta bus gauta š. m. rugsėjo 18 d. Tarnyba gavusi tikslesnę informaciją kada kompensuojamąjį vaistinį preparatą Tamoxifen EBEWE 20 mg tabletės bus galima įsigyti vaistinėse informuos papildomai.

Priminimas rinkodaros teisės turėtojams
2014-09-15

Primename, kad nuo 2013-05-29 d įsigaliojo atnaujinti vaistinių preparatų rinkodaros pažymėjimo priedų (toliau – RPP) formos reikalavimai.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2014-09-11

Informuojame, kad nuo 2014 m. spalio mėn. 1d. yra nutraukiamas vaistinio preparato Gabitril 5mg plėvele dengtos tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Šiuo metu išparduodami vaistinio preparato likučiai.

Dėl 2014 m. rugsėjo 4 d. Europos Komisijos sprendimo renino - angiotenzino sistemą veikiantiems vaistiniams preparatams
2014-09-10

2014 m. rugsėjo 4 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų renino-angiotenzino sistemą (toliau – RAS) veikiančių vaistų rinkodaros leidimų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnį. Europos Komisija atsižvelgė į Europos vaistų agentūros nuomonę, kad į RAS veikiančių preparatų informacinius dokumentus įtraukus sutartus pakeitimus, jų naudos ir rizikos santykis išlieka palankus, įskaitant ir tuo atveju, kai jie vartojami taikant dvigubo RAS slopinimo terapiją.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2014-09-09

Informuojame, kad laikinai sutriko vaistinio Travocort 10mg/1mg/g kremas preparato tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai

Dėl Tamoxifen EBEWE 20 mg tabletės tiekimo
2014-09-09
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba gavo informacijos iš Tamoxifen EBEWE 20mg tabletės rinkodaros teisės turėtojo Sandoz Pharmaceuticals d.d. filialas, kad šio vaistinio preparato siunta jau yra gauta. Vaistinį preparatą galima bus įsigyti vaistinėse nuo rugsėjo 15 d.
Dėl vaistinio preparato Tamoxifen EBEWE 20 mg tabletės tiekimo
2014-09-05

Informuojame, kad sutrikus vaistinio preparato Tamoxifen EBEWE 20mg tabletės tiekimui Lietuvos Respublikos rinkai, nekompensuojamą vaistinį preparatą Tamoxifen galima įsigyti vaistinėje pateiktus gydytojo išrašytą vardinį receptą pagal Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374, nustatytą tvarką.
    
Remiantis gauta informacija iš Tamoxifen EBEWE 20mg tabletės rinkodaros teisės turėtojo, kompensuojamąjį vaistinį preparatą vaistinėse galima bus įsigyti nuo rugsėjo 17 dienos.

Dėl vaistinio preparato tiekimo sutrikimo
2014-09-05

Informuojame, kad yra sutrikęs vaistinio preparato Tamoxifen EBEWE 20mg tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2014-09-04

Informuojame, kad sutriko vaistinio preparato Advantan Milk 1mg/g odos emulsija tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai

Dėl 2014 m. rugpjūčio 26 d. Europos Komisijos sprendimų
2014-09-02

2014 m. rugpjūčio 26 d. Europos Komisija priėmė sprendimus dėl žmonėms skirtų Sandostatin bei Sandostatin LAR ir susijusių pavadinimų vaistų, kurių sudėtyje yra oktreotido, rinkodaros leidimų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 30 straipsnį.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimų ir planuojamų atnaujinimų
2014-08-29

Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinio preparato Ospamox 500mg disperguojamosios tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekimą planuojama atnaujinti 2014m. rugsėjo mėn. pabaigoje.

Informuojame, kad vaistinio preparato Biodroxil 500mg kietosios kapsulės tiekimą Lietuvos Respublikos rinkai planuojama atnaujinti nuo 2014m. lapkričio mėn.

Informuojame, kad yra nutraukiamas šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemonių
2014-08-28

Informuojame, kad Tarnyba, vykdydama Europos Komisijos pavedimą bei atsižvelgdama į Europos Komisijos nurodytus kriterijus, parengė „baltą“ sąrašą receptinių vaistinių preparatų, kurių pakuotėms bus siūloma netaikyti reikalavimo turėti apsaugos priemones. Galutinį sąrašą vaistinių preparatų, kuriems nebus taikomas reikalavimas turėti apsaugos priemones, patvirtins Europos Komisija.

 1 2 3 4 5 6 7 Pirmyn ->