Naudingos nuorodos


Naujienos
Priminimas rinkodaros teisės turėtojams
2014-09-15

Primename, kad nuo 2013-05-29 d įsigaliojo atnaujinti vaistinių preparatų rinkodaros pažymėjimo priedų (toliau – RPP) formos reikalavimai.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2014-09-11

Informuojame, kad nuo 2014 m. spalio mėn. 1d. yra nutraukiamas vaistinio preparato Gabitril 5mg plėvele dengtos tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Šiuo metu išparduodami vaistinio preparato likučiai.

Dėl 2014 m. rugsėjo 4 d. Europos Komisijos sprendimo renino - angiotenzino sistemą veikiantiems vaistiniams preparatams
2014-09-10

2014 m. rugsėjo 4 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų renino-angiotenzino sistemą (toliau – RAS) veikiančių vaistų rinkodaros leidimų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnį. Europos Komisija atsižvelgė į Europos vaistų agentūros nuomonę, kad į RAS veikiančių preparatų informacinius dokumentus įtraukus sutartus pakeitimus, jų naudos ir rizikos santykis išlieka palankus, įskaitant ir tuo atveju, kai jie vartojami taikant dvigubo RAS slopinimo terapiją.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2014-09-09

Informuojame, kad laikinai sutriko vaistinio Travocort 10mg/1mg/g kremas preparato tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai

Dėl Tamoxifen EBEWE 20 mg tabletės tiekimo
2014-09-09
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba gavo informacijos iš Tamoxifen EBEWE 20mg tabletės rinkodaros teisės turėtojo Sandoz Pharmaceuticals d.d. filialas, kad šio vaistinio preparato siunta jau yra gauta. Vaistinį preparatą galima bus įsigyti vaistinėse nuo rugsėjo 15 d.
Dėl vaistinio preparato Tamoxifen EBEWE 20 mg tabletės tiekimo
2014-09-05

Informuojame, kad sutrikus vaistinio preparato Tamoxifen EBEWE 20mg tabletės tiekimui Lietuvos Respublikos rinkai, nekompensuojamą vaistinį preparatą Tamoxifen galima įsigyti vaistinėje pateiktus gydytojo išrašytą vardinį receptą pagal Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374, nustatytą tvarką.
    
Remiantis gauta informacija iš Tamoxifen EBEWE 20mg tabletės rinkodaros teisės turėtojo, kompensuojamąjį vaistinį preparatą vaistinėse galima bus įsigyti nuo rugsėjo 17 dienos.

Dėl vaistinio preparato tiekimo sutrikimo
2014-09-05

Informuojame, kad yra sutrikęs vaistinio preparato Tamoxifen EBEWE 20mg tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2014-09-04

Informuojame, kad sutriko vaistinio preparato Advantan Milk 1mg/g odos emulsija tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai

Dėl 2014 m. rugpjūčio 26 d. Europos Komisijos sprendimų
2014-09-02

2014 m. rugpjūčio 26 d. Europos Komisija priėmė sprendimus dėl žmonėms skirtų Sandostatin bei Sandostatin LAR ir susijusių pavadinimų vaistų, kurių sudėtyje yra oktreotido, rinkodaros leidimų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 30 straipsnį.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimų ir planuojamų atnaujinimų
2014-08-29

Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinio preparato Ospamox 500mg disperguojamosios tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekimą planuojama atnaujinti 2014m. rugsėjo mėn. pabaigoje.

Informuojame, kad vaistinio preparato Biodroxil 500mg kietosios kapsulės tiekimą Lietuvos Respublikos rinkai planuojama atnaujinti nuo 2014m. lapkričio mėn.

Informuojame, kad yra nutraukiamas šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemonių
2014-08-28

Informuojame, kad Tarnyba, vykdydama Europos Komisijos pavedimą bei atsižvelgdama į Europos Komisijos nurodytus kriterijus, parengė „baltą“ sąrašą receptinių vaistinių preparatų, kurių pakuotėms bus siūloma netaikyti reikalavimo turėti apsaugos priemones. Galutinį sąrašą vaistinių preparatų, kuriems nebus taikomas reikalavimas turėti apsaugos priemones, patvirtins Europos Komisija.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo ir atnaujinimo
2014-08-27

Informuojame, kad yra sutrikęs vaistinio preparato Norbactin 400mg plėvele dengtos tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl 2014 m. liepos 14 d. Europos Komisijos sprendimo vaistiniams preparatams, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos domperidono
2014-08-25

2014 m. liepos 14 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos domperidono, rinkodaros leidimų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnį. Europos Komisija atsižvelgė į Europos vaistų agentūros nuomonę, kad iš dalies pakeitus vaistinių preparatų informacinius dokumentus ir įgyvendinus kitas riziką mažinančias priemones, preparatų, kurių sudėtyje yra domperidono, naudos ir rizikos santykis išliks teigiamas vartojant tik pykinimo ir vėmimo simptomams mažinti.

Dėl 2014 m. rugpjūčio 8 d. Europos Komisijos sprendimo
2014-08-22

2014 m. rugpjūčio 8 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų Seroquel/Seroquel XR ir susijusių pavadinimų vaistų, kurių sudėtyje yra kvetiapino, rinkodaros leidimų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 30 straipsnį.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2014-08-22
Informuojame, kad yra sutrikęs vaistinio preparato Normelox 15mg tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
Vaistinių dėmesiui ! Informuojame apie vaistinių preparatų kainų nurodymo reikalavimus
2014-08-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo (toliau – Euro įvedimo įstatymas) 17 straipsnio 1 dalimi bei Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6, 7, bei 10 punktų reikalavimais, vaistinėse vaistinių preparatų kainos turi būti nurodomos dviem valiutomis:

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2014-08-14

Informuojame, kad nutraukiamas vaistinio preparato Suvartar 80mg plėvele dengtos tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Klinikinių tyrimų užsakovų dėmesiui
2014-08-13

Europos vaistų agentūra (EVA) organizuoja mokymus klinikinių tyrimų užsakovams dėl informacijos apie klinikinių tyrimų rezultatus pateikimo EudraCT duomenų bazėje.
Daugiau informacijos apie registraciją į internetinius seminarus pateikiama EVA tinklalapyje bei šiame pranešime.

Dėl vaistinio preparato tiekimo nutraukimo
2014-08-06
Informuojame, kad nutraukiamas vaistinio preparato Hartil 10mg tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.
Dėl vaistinio preparato tiekimo nutraukimo
2014-08-01
Informuojame, kad  nuo 2014 m. spalio mėn. numatomas vaistinio preparato MELOXISTAD 15 mg tabletės  tiekimo nutraukimas Lietuvos Respublikos rinkai.
 1 2 3 4 5 6 7 Pirmyn ->