Naudingos nuorodos
Valstybės rinkliava

Koks nustatytas mokesčių dydis?

Už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos teikiamas paslaugas, susijusias su vaistinių preparatų registravimu/perregistravimu, registracijos pažymėjimo sąlygų keitimais ir  lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų registravimu,  yra mokama valstybės rinkliava, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458  „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. Naujausią nutarimo redakciją, kuri įsigalioja nuo 2015 m. rugpjūčio 11 d., galima rasti čia.
 
Kam ir kaip mokėti? 
  
Valstybės rinkliava už Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos teikiamas paslaugas mokama Valstybinei  mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Lėšų gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (juridinio asmens kodas 188659752. Adresas:   Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, Lietuva).

Įmokos kodas  - 5749 (privaloma  nurodyti atliekant tiek vietinį, tiekt tarptautinį pavedimą)

Valstybinės mokesčių inspekcijos renkamą valstybės rinkliavą galima sumokėti į tokias biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

Banko pavadinimas

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

SWIFT kodas

AB DNB bankas

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

AGBLLT2X

AB SEB bankas

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

CBVILT2X

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

CBSBLT26

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

LT74 7400 0000 0872 3870

74000

SMPOLT22

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

NDEALT2X

„Swedbank", AB

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

HABALT22

UAB Medicinos bankas

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

MDBALT22


Daugiau informacijos apie biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas galima rasti čia.  

       
Ką pateikti kartu su teikiamomis paraiškomis ir (ar) dokumentais?

  • Dokumentą, įrodantį nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą Valstybinei mokesčių inspekcijai (banko kvitą arba pavedimo internetu kopiją). 
  • Raštišką paaiškinimą, kokiam (-iems) vaistiniam (-s) preparatui (-ams), už kokią procedūrą ir kokio dydžio rinkliava mokama.

Paaiškinimo forma.

Paaiškinimo pavyzdys.

 

Valstybės rinkliavos susigrąžinimas
 
Susigrąžinti  iš Valstybinės mokesčių inspekcijos  sumokėtą neteisingo dydžio valstybės rinkliavą arba valstybės rinkliavos permoką galima užpildžius atitinkamą  VMI įsakymu patvirtintą formą FR0781 ir gavus VVKT patvirtinimą, kad  sumokėti pinigai nebuvo panaudoti.Pastaba: Pateikti paraiškas galima tik sumokėjus nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. VVKT neišrašo pranešimų ar sąskaitų faktūrų apie valstybės rinkliavos sumokėjimą.

 

Informacija dėl valstybės rinkliavos, teikiant paraiškas registrauoti/perregistruoti vaistinį preparatą, teikiama tel. 8-683-14722; 8-684-50878.

 

Informacija dėl valstybės rinkliavos,  teikiant reglamentinių keitimų/kitų keitimų paraiškas, teikiama tel. 8-684-50878; 8-686-40221.
 

Pastaba: Kai teikiama vaistinio preparato (kelių to paties vaistinio preparato stiprumų/farmacinių formų) grupinė reglamentinių keitimų (IA+  IB + II) paraiška, mokama viena valstybės rinkliava už pagrindinį keitimą (arba už IA, arba už IB, arba už II).


Informacija dėl valstybės rinkliavos, teikiant paraiškas registruoti lygiagrečiai importuojamus vaistinius preparatus, teikiama tel. 8-645-95965.
 
 
 
 
 
 
 


 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-28 14:30:42