Naudingos nuorodos
Farmakologinis budrumas


Praneškite NRV internetu!

PRANEŠIMO FORMA PACIENTAMS  
(Formos pacientams pildymo pavyzdys)

PRANEŠIMO FORMA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTAMS* 
(Formos sveikatos priežiūros specialistams pildymo pavyzdys)

*Per elektroninius valdžios vartus prisijunkite kaip sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistas, ir pasirinkite meniu punktą "Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto nepageidaujamos reakcijos į vaistą registravimas". Rekomenduojame formas pildyti naudojant Google Chrome naršyklę.


Ką reikia žinoti apie farmakologinio budrumo veiklą?
 

Farmakologinis budrumas - tai veikla, skirta nepageidaujamoms reakcijoms į vaistą (NRV) nustatyti, įvertinti ir stebėti bei perspėti apie galimą nepageidaujamą vaisto poveikį.

Nuotoliniai mokymai gydytojams, kuriuos išklausius, suteikiamas EACCME kreditas
   
Kas yra įtariama nepageidaujama reakcija ir kaip ją reikia pranešti? 

Nepageidaujama reakcija yra nenorimas, neigiamas žmogaus organizmo atsakas į vaistinį preparatą. Sąvoka apima ne tik vaistinio preparato charakteristikų santraukoje nurodytomis indikacijomis bei dozėmis vartojamų vaistų sukeltus kenksmingus ir nenorimus poveikius, bet ir kilusius dėl klaidingo vartojimo bei nesilaikant patvirtintų vartojimo sąlygų, įskaitant piktnaudžiavimą.
     
Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistai apie NRV turi pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai (toliau - VVKT) ir kai nepageidaujama reakcija pasireiškė dėl netinkamo vaisto vartojimo, pavyzdžiui, per klaidą vartotas ne tas vaistas, neteisingas vaisto paruošimas, klaidingas vartojimo būdas, klaidinga dozė. Apie NRV  taip pat turi pranešti darbuotojai, kuriems pasireiškė nepageidaujama reakcija dėl sąlyčio su vaistu, su kuriuo dirbama vykdant profesines pareigas.
      
Pranešimo apie  apie įtariamų nepageidaujamų reakcijų tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. V-185.

Kiekvienas sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistas turi atsiųsti į VVKT pranešimą apie pastebėtą NRV:
 

(Formos sveikatos priežiūros specialistams pildymo pavyzdys)

Tel. pasiteiravimui: 8 800 73 568

Pildant pranešimo formą svarbu tiksliai nurodyti, kokį vaistinį preparatą pacientas vartojo, kokia nepageidaujama reakcija pasireiškė (kokia jos trukmė, pasekmės). Taip pat svarbu nurodyti savo kontaktinius duomenis, kad VVKT darbuotojai, prireikus pasitikslinti pranešime esančią informaciją, galėtų su Jumis susisiekti. Atkreipiame dėmesį, kad pranešėjo bei paciento tapatybė bei kontaktiniai duomenys yra konfidencialūs ir nebus perduoti kitiems asmenims.
   
Pacientai gali pranešti  apie jiems patiems ar jų artimiesiems pasireiškusią nepageidaujamą reakciją.  
Pranešti apie NRV galite:

1.    Internetu, užpildant šią formą:

PRANEŠIMO FORMA PACIENTAMS  

(Formos pacientams pildymo pavyzdys)

*Rekomenduojame pildyti naudojant Google Chrome naršyklę.

2.    Užpildant pranešimo forma pacientams (18.0 kb) (Formos pacientams pildymo pavyzdys) ir atsiunčiant ją:

  • el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt;
  • paštu, adresu Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius;
  • nemokamu faksu   (8-800) 201 31.

 3.   Nemokamu telefonu 8 800 735 68

   
Apie NRV pranešusio asmens bei paciento duomenys yra konfidencialūs ir nebus perduoti kitiems asmenims.

  
Kodėl reikia stebėti registruotus vaistus ir pranešti apie nepageidaujamas reakcijas?

   

EVA nepageidaujamų reakcijų duomenų bazė 

EVA interneto svetainė www.adrreports.eu yra duomenų bazė, kurioje kaupiamos nepageidaujamos reakcijos į vaistinius preparatus, registruotus Europos ekonominėje erdvėje. Šiuo metu šioje bazėje  yra kaupiami nepageidaujamų reakcijų pranešimai, susiję su vaistiniais preparatais, kurių rinkodaros teisę patvirtino Europos Komisija (t. y. vaistiniais preparatais, registruotais Bendrijos vaistinių preparatų registre). 

Užregistruoti pranešimai apie vaistinių preparatų sukeliamas nepageidaujamas reakcijas nereiškia, kad šie vaistiniai preparatai ar jų veikliosios medžiagos yra nesaugūs. Tik visų turimų duomenų išsamus mokslinis vertinimas leidžia daryti patikimas išvadas dėl vaistinių preparatų naudos ir rizikos santykio.


 


  

Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-17 15:54:59